Zaloguj się jako klient BHMsoft...

Integracja z podpisem elektronicznym.


W najnowszej wersji systemu Hornet została wprowadzona możliwość podpisywania dokumentów za pomocą kwalfikowanego podpisu elektronicznego bezpośrednio z poziomu systemu.

System Mobilny Handlowiec


Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Mobilny Handlowiec na urządzenia mobilne, który wspomaga przedstawicieli handlowych podczas wizyt u Szczegóły na temat systemu